Nettmegler.no

- alle meglere i Norge

Aksjemeglere
Eiendomsmeglere
Flymeglere
Skipsmeglere

 

 

 

Nettmegler.no

Tips til deg som skal leie bolig

Depositum

Skaff deg noen kroner slik at du kan stille et depositum. Utleiere ønsker den sikkerheten depositum gir og de skyr andre former for sikkerhet, slik som garantier fra arbeidsgiver, foreldre, sosialkontor mm. Gebyr i.f.m. åpning av depositumskonto skal dekkes av utleier. Kontoen står i leiers navn og rentene tilfaller leier.

Bindingstid

Nåværende husleielov beskytter leier slik at ingen leieavtale kan være kortere enn tre år. Likevel er det ingenting i veien for at en avtaler at leier kan si opp i løpet av de tre årene. I praksis er det denne oppsigelsesadgangen du forhandler om når du inngår leieavtale. Ett års binding, også for leier, har utviklet seg til en standard. Vær forberedt på å binde deg for minst ett år. Ingen utleiere vil ha inn og utflytting hver måned. Kan du binde deg for mer enn ett år og du har betalingsevne og stiller depositum, er dette et argument for lavere leie. Ofte vil du kunne få rett til å leie ut ett eller flere rom til medboende og ofte rett til å overdra leieforholdet til andre som utleier aksepterer, dersom du binder deg for flere år. Slik vil du kunne balansere risikoen ved å binde deg.

Møbler

Dersom du har møbler bør du reflektere kun på leiligheter som er umøblerte. Har du ikke møbler bør du kun reflekterte på møblerte leiligheter. Ingen utleiere ønsker å flytte ut alle møblene og slett ikke bare noen av dem, for at du skal flytte inn med dine møbler. Tilsvarende vil få utleiere kjøpe møbler til deg for å møblere en ellers umøblert leielighet. Både møblerte og umøblerte leiligheter finnes på markedet.

 

 

Annonser:

 

      

Sist endret: 08 januar 2007