Nettmegler.no

- alle meglere i Norge

Aksjemeglere
Eiendomsmeglere
Flymeglere
Skipsmeglere

 

 

 

Nettmegler.no

Tips til deg som skal leie kontor e.l.

Små lokaler

Små kontorer er lettere å leie ut enn store. Vær forberedt på at kvadratmeterprisen er høyere for små lokaler enn store.

Er du en leietaker som kan leie fra 100 kvadratmeter og oppover, vil du kunne vente en lavere kvadratmeterpris enn for mindre lokaler. 

Leietid

Tegner du en leieavtale for fem år eller mer, vil du kunne få en gunstigere leie eller få mer ombyggingsarbeid og tilpasninger betalt av utleier.

Er du/dere en nyetablert virksomhet bør dere ha adgang til å komme ut av leieforholdet etter ca. ett år. Forvent ikke at utleier vil gjøre store investeringer eller ombygginger hvis dere har mulighet til å si opp etter ett år. Finn lokaler dere kan flytte rett inn i.

Felleskostnader

Felleskostnader kommer i tillegg til leien. Hva som er inkludert i felleskostnadene varierer. Sammenlign alltid prisen inklusive felleskostnader/kvadratmeter og inkluder strøm, varmtvann, oppvarming, ventilasjon og kjøling i de leide lokaler i ditt regnestykke.

For butikklokaler varierer prisen voldsomt basert på trafikken av gående forbi butikken, men variablene over gjelder også for butikklokaler.

Merverdiavgift

Noen utleiere er frivillig registrert som mva-pliktige. 

Dette gir følgende fordel for deg som er mva-pliktig: mva. på felleskostnadene var tidligere inkludert i fellesutgiftene uten at du kunne gjøre fradrag for dem, mens mva nå er utskilt fra fellesutgiftene slik at du kan gjøre fradrag for dem i ditt mva-oppgjør. Mva på selve leien er ikke noe problem for deg i det du trekker den fra direkte i ditt mva-oppgjør. Du kommer totalt sett gunstigere ut i en mva-registrert gård enn i en ikke mva-registrert gård. Selv om mva-registrering er en fordel for de fleste leietakere, kreves leietakers samtykke eller en avtale om at mva kommer i tillegg til leien, for at utleier kan kreve inn mva fra leietakeren. En kan altså tenke seg en mva-pliktig virksomhet som ikke vil betale mva til utleier og som ikke behøver å gjøre det når det ikke står i hans leieavtale.

For deg som ikke er mva-pliktig får registereringen av gård-selskapet ingen betydning. Du blir ikke ilagt mva. i tillegg til leien.

Oppussing

De fleste utleiere er positive til at leier tar på seg å pusse opp de lokalene en leier. Du må imidlertid tenke på kostnaden og ulempen ved å pusse opp lokalene dere arbeider i. Ofte vil det være en bedre løsning å flytte inn i andre, ferdig oppussede lokaler.

 

Annonser:

 

      

Sist endret: 08 januar 2007