Nettmegler.no

- alle meglere i Norge

 

 

 

Nettmegler.no

Tips om kjøp av eiendom

Utinglyste avtaler

Viser det seg at noen tidligere eier har inngått avtaler med naboer om råderetten til eiendommen, MÅ disse være tinglyst. Ikke tinglyste avtaler har ikke rettsvern. Prøver en megler å få deg til å kjøpe en eiendom der deler av råderetten er kommet til eller gitt bort ved en utinglyst avtale, skal du ikke kjøpe. Det er meglerens oppgave å rydde opp i slike situasjoner og megleren kommer lett i erstatningsansvar dersom noen lider tap der det ikke er ryddet opp.

Rent skjøte

Du ønsker eiendomsretten til eiendommen. Du ønsker typisk ikke at Vang Sparebank skal ha pant i eiendommen for 100.000,- selv om selger sier at det ikke hefter gjeld på eiendommen. Du vil ikke ha tinglyst at naboen kan hente vann i din brønn når både naboen og du har innlagt vann og brønnen er murt igjen. Dette er uvedkommende heftelser som det er meglerens jobb å få avlyst. Ofte vil en kjøper tinglyse pant i eiendommen til sikkerhet for egne lån. Slik finansiering fordrer oftest såkalt 1. prioritets pant. Dette innebærer som regel at det ikke kan eksistere andre tidligere pant som er tinglyst på eiendommen.

Tinglyste avtaler

Hvilke avtaler må en da tåle å få overført til seg? Normalt overføres bestemmelser om vei, vann og kloakk, strømledninger ol. Disse avtalene kan normalt ikke avlyses og må følge einedommen. Kjøper må likevel undersøke dem for det kan være at eiendommen skal finansiere en betydelig privat vei eller vedlikeholde private vann og kloakkledninger. Dersom vann og kloakk ligger under prydbuskbeltet på eiendommen, må eieren tåle at det graves opp for nødvendig kobling av og på og for vedlikehold. 

De tinglyste avtalene kjøper skal overta, skal være angitt i prospektet.

Vær hjemme i ferien

Vil du ha en ny bolig, bør du avsette sommerferien (Eller påskeferien eller andre lengre ferier der folk normalt er bortreist.) Når det er få på visning kan du være heldig å treffe en selger som føler at det "må selges" til den eneste som har lagt inn bud; deg. I så fall kan du spare flere hundre tusen på å ha avlyst ferien.

Hvorfor selges eiendommen?

Dette er et relevant spørsmål. Er det et dødsbo, kjenner ofte ikke selgerne til eiendommen og dens tilstand. Dette er prissenkende. Er det et tvangssalg har du begrensede reklamasjonsmuligheter og bør derfor betale en vesentlig lavere pris. Er det naboene som er uutholdelige eller skal det bygges en blokk midt i utsikten vil dette være relevant informasjon. Oftest flytter en familie til noe større eller eldre flytter fra et hus til en leilighet. I det siste tilfellet frigjøres som oftest kapital. Når familien kjøper en større bolig vil derimot strikken være strukket. Hvis overtakelse av den nye boligen allerede er bestemt er sjansen stor for at de føler at de "må selge". I så fall vil selger ofte kunne akseptere bud langt under takst.

Skaff finansiering

Før du går på boligjakt er det lurt å sette opp rammen for finansiering med banken. Et finansieringsbevis er gull verdt, men mange banker er lei av å utstede dem. Sørg i så fall for å få navn og telefonnummer til din kontakt i banken og gjør vedkommende oppmerksom på at det kan komme telefoner fra eiendomsmeglere som vil høre hva banken mener om din finansielle situasjon. En kontakt i banken øker dine sjanser for å få eiendommer billig. Det er vanskelig å overtale en selger til å akseptere et lavt bud, hves det i tillegg er usikkert.

Gi bud

De fleste eiendomsmeglere krever at ditt første bud skal være skriftlig. Vanlig praksis er at senere endringer av budet kan gjøres muntlig over telefon. Det kan være at du er bortreist, i bilen eller ikke i stand til å sende faks eller e-post den dagen budrunden tar til. Derfor bør du fylle ut budskjemaet på visningen dersom du tror du kan være interessert i eiendommen. Sett en akseptfrist på 1 år og by en krone. Meglerne sperrer gjerne øynene opp over slike bud, men uten grunn. Da foreligger et gyldig, skriftlig bud med en original underskrift, overlevert personlig og eiendomsmegleren kan kontrollere din legitimasjon der og da om ønskelig. Et slikt bud er lagt bedre enn både fakser og PDFer. Så lenge du er på mobil når budrunden starter, kan du være med. 

 

Annonser:

 

      

Sist endret: 30 januar 2007